On-line návrhy

Tento způsob služby může využít každý, bez ohledu na jeho místo působení.

Nejprve si vyplníte náš elektronický dotazník, kde uvedete svůj kontakt a konkrétní požadavky na danou místnost. Nejpozději do 3 pracovních dnů Vás budeme kontaktovat.

Poté připravíme „inspirační koláž“, kde budou různé fotografie interiérů, nábytků, doplňků a barev tak, abychom si upřesnily, kterým směrem se budeme ubírat.

Po odsouhlasení této „inspirační koláže“ začneme pracovat na návrhu už s konkrétním vybavením.

V tomto okamžiku Vás požádáme o rozměry dané místnosti (v případě potřeby rády poradíme jak místnost zaměřit). Zároveň budeme požadovat zaslání zálohy na náš účet ve výši 50% z celkové ceny, která bude zahrnuta ve „Smlouvě o dílo“.

Během navrhování Vás budeme průběžně elektronicky informovat a konzultovat možné varianty.

Po ukončení návrhu zašleme ukázky 3D vizualizací. Pokud budete s konečnou verzí spokojeni, po uhrazení zbývajících 50%, zašleme elektronicky celou dokumentaci i s podrobnou specifikací veškerého navrženého vybavení včetně rozměrů, cen, odkazů na jejich koupi a konečnou kalkulací.

Ceny za návrhy interiérů on-line jsou o 20% nižší oproti ostatním cenám (viz. „Ceník“)

On-line dotazník

Abychom Vám mohly vytvořit interiér, ve kterém se budete cítit dobře a zároveň, aby splňoval funkčnost i praktičnost při Vašich každodenních činnostech, připravily jsme pro Vás základní dotazník. Prosíme, abyste dotazník vyplnili co možná nejpodrobněji.

Pokud nebudete chtít na nějakou otázku odpovídat – respektujeme to.

Vaše odpovědi jsou diskrétní.

Prosím zašlete v e-mailu odpovědi na tyto otázky, kontakt naleznete v sekci kontakty: