Služby

Interiérové poradenství

(konzultace).

Návrh dispozičního řešení interiéru

pomůžeme vhodně rozmístit nábytek, osvětlení v dané místnosti, efektivně a ergonomicky rozčleníme prostor.

Výběr

nábytku, osvětlení, materiálů, barev, dekorací, textilu, tapet, výmalby, doplňků.

Podrobná specifikace

veškerého navrženého vybavení interiéru s odkazem na jeho koupi, včetně rozměrů, materiálů a kalkulace cen.

3D vizualizace

námi navržených projektů v elektronické podobě (možnost i v tištěné formě)

Home Staging

doporučíme drobné úpravy, jejímž cílem je zvýšit atraktivitu nemovitosti, která je určená k prodeji či k pronájmu (za minimální náklady). Navrhneme efektivnější rozmístění nábytku, osvětlení v daném prostoru, barevně sladíme interiér, poradíme s doplněním dekorací.

Restyling

navrhneme interiér s využitím stávajícího vybavení, doplněné o nové dekorace, doplňky, textilie, s výsledkem celkového sladění interiéru.

Návrhy on-line

vyplníte si náš elektronický dotazník, kde uvedete své konkrétní požadavky na danou místnost. Poté připravíme „inspirační koláž“, kde budou různé fotografie interiérů, nábytků, doplňků a barev tak, abychom si upřesnily, kterým směrem se budeme ubírat. Po odsouhlasení této „inspirační koláže“ začneme pracovat na návrhu už s konkrétním vybavením.

Zároveň budeme požadovat zaslání zálohy na náš účet ve výši 50% z celkové ceny, která bude zahrnuta ve „Smlouvě o dílo“. Během navrhování vás budeme průběžně elektronicky informovat a konzultovat možné varianty. Po ukončení návrhu zašleme ukázky 3D vizualizací. Pokud budete s konečnou verzí spokojeni, po uhrazení zbývajících 50%, zašleme elektronicky celou dokumentaci i s podrobnou specifikací veškerého navrženého vybavení včetně rozměrů, cen, odkazů na jejich koupi a konečnou kalkulací.